Spor Hukuku Enstitüsü

Hakkımızda PDF Yazdır e-Posta

"spor hukukunda aydınlanma"

11 Mart 2008 tarihinde spor hukuku üzerine pratik veya teorik çalışması olan hukukçu akademisyenler ve spor hukuku sertifikasına sahip avukatlar tarafından kurulmuş olup; Spor Hukuku alanında kamu yararına çalışmayı amaçlayan, tüm özel ve kamusal, spor, hukuk, eğitim kurul ve kuruluşlarından bağımsız bir tüzel kişiliktir.

Derneğin kurucu başkanı, uzun yıllardan beri Spor Hukuku alanında çalışan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)’nin Üyesi ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’nin ilk Türk Hakemi Av. Kısmet Erkiner’dir.

Derneğin ana amacı Spor Hukuku alanında çalışmak ve bu hukuk disiplinini Türkiye’de yeni bir bilim alanı olarak yerleştirmek ve geliştirmektir.

Spor Hukuku ve ilgili konularda ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinlkilere katılmak, yayınlar yapmak, bunlar için tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak başlıca çalışma şekilleridir.

Sporun, gerek ekonomik gerek sosyal olarak büyük önem taşır hale geldiği günümüzde, spor hukuku tüm gelişmiş ülkeler tarafından hukukun ayrı bir  dalı olarak kabul edilmekte ve sporun vazgeçilmez bir parçası olarak görülmektedir. Sporun kendine özgü bir yapısı olduğu ve sportif ihtilafların da bu kendine özgü yapı çerçevesinde ve “spor hukuku” bilim alanı kapsamında çözülmesi gerektiği artık tüm dünyada kabul edilır hale gelmiştir. Spor hukuku ülkemizde henüz yeni yeni bir bilim dalı olarak dikkate alınır hale gelmeye başlamıştır, ancak henüz hak ettiği ilgiyi gördüğünü söyleyemeyiz.

Spor Hukuku Enstitüsü Derneği, spor hukukunu dünyanın ileri ülkelerinin kabul ettiği gibi üzere ayrı bir hukuk alanı – bilim dalı olarak görmektedir. İçinde Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Ceza hukuku,  İdare Hukuku, Vergi Hukuku gibi çok önemli hukuk dallarının ögelerini de barındıran bu yeni hukuk dalı, tüm bu hukuk dallarıyla sporun kendine özgü dinamiklerinin, özelliklerinin ve kurallarının birleşmesiyle meydana gelmiş ve Batıda öylesine iddia kazanmıştır ki, spor hukukunun bazı önde gelen uzmanlarına: “ Dünyada iki hukuk düzeni vardır, devletlerin hukuk düzeni ve sporun hukuk düzeni” dedirtecek kadar önemsenir olmuştur ..

Bilindiği gibi spor artık tüm dünyada ulusal bir olay olmaktan çıkmış, uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bir spor dalında başarılı olabilmek için o spor dalının bütün uluslararası ve ulusal kurallarını, düzenlemelerini, yargısını da iyi bilmek gerekmektedir. Derneğimiz uluslararası spor yapılanmasının ve yargısının anlaşılması ve açıklanması için çalışmalar yapmaktadır ve yapmayı da sürdürecektir.

Tüm özel ve kamusal spor, hukuk ve eğitim kuruluşlarından bağımsız olan Spor Hukuku Enstitüsü derneği, ismindeki “enstitü” kelimesini hak edecek bilimsel çalışmalar yapmayı amaçlamakta olup ilerleyen zamanlarda bu çalışmaları daha da arttırarak sürdürecek ve Türk sporuna hukuki yönden ışık tutmaya çalışacaktır.

Sporla ve spor hukuku ile ilgilenen ve bilgilenen kişilerin devamlı katılımı ve desteğiyle daha da büyüyecek ve güçlenecek olan derneğimiz, Türk sporunun bugüne kadar hep eksik ve zayıf kalmış yönü olan hukuki tarafının güçlenmesine  katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Türkiye’de alanında uzman hukukçular tarafından kurulmuş en önemli ve geniş katılımlı dernek olma özelliğini taşıdığına inanan derneğimiz, kendisini, bünyesindeki uzman spor hukukçularıyla ve spor hukuku konusundaki çalışma azmi ve isteğiyle, spor hukuku alanında ülkemizdeki büyük boşluğu dolduracak ve spor hukukunun ayrı bir ana bilim dalı haline gelmesine katkıda bulunacak nitelikte, görmektedir.

 

Sitemize Hoşgeldiniz...

GENEL DUYURU

Değerli Üyelerimiz,

Dernek üye defterinde kayıtlı email adreslerinin güncellenmesi amacı ile, genelsekreter@sporhukuku.org adresine kullanmakta olduğunuz email adresi ile başvuru yapılmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,
SHED Genek Sekreterlik

ÖNEMLE DUYURULUR

"SİTEMİZDE YAZARININ ADI BELİRTİLMEK SURETİYLE YAYINLANAN TÜM MAKALELER, SADECE ADI GEÇEN YAZARIN GÖRÜŞÜNÜ YANSITMAKTA OLUP MAKALENİN YAYINLANMASI ENSTİTÜMÜZÜN YAZAR İLE AYNI GÖRÜŞTE OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ."

Mevzuat